Συνεδρίες ThetaHealing®

logoThetaHealing® είναι η τεχνική με την οποία θεραπευτής και θεραπευόμενος, συντονίζονται στα εγκεφαλικά κύματα Θήτα, επιτρέποντας αυτή η διαδικασία να γίνει εύκολα και άμεσα. Η θεραπεία γίνεται σε συνειδητά και μπορεί να εφαρμοστεί σε ενήλικες, παιδιά ή ζώα.

Η σκέψη, είναι φορτίο ηλεκτρισμού που περνάει μεταξύ των συνάψεων του εγκεφάλου. Αυτός ο ηλεκτρισμός μορφοποιεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω μας. Η θεωρία «είμαστε ότι σκεφτόμαστε» είναι ζωντανή στο κόσμο της κβαντικής φυσικής. Ο συντονισμός του εγκεφάλου στα κύματα Θήτα υποστηρίζει την αλλαγή, τόσο του ηλεκτρομαγνητικού μας πεδίου, όσο και την δημιουργία νέων συνάψεων.

Επιπλέον με το ThetaHealing® μας δίνεται η δυνατότητα:

  • να απελευθερωθούμε από ενεργειακά μπλοκαρίσματα σε ψυχικό και ιστορικό επίπεδο
  • να ολοκληρωθούν ενεργειακά δεσμά από άτομα ή καταστάσεις
  • να κλείσουν καρμικά υπόλοιπα, εκκρεμότητες όρκων κ.α.

Διάρκεια συνεδρίας: 60 έως 80 λεπτά
Κόστος συνεδρίας: 60€

Συνεδρίες από κοντά ή μέσω skype:
Μαρία Χριστίνα Βαζιργιαντζίκη
Τηλ. 6942509009
email skype: anthizw@gmail.com

Πιστοποιήσεις ThetaHealing®