Σεμινάρια & Workshop

Τα Workshop · εργαστήρια είναι ολοκληρωμένα βιωματικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία σας δίνεται πιστοποίηση παρακολούθησης. Μέσα από τη συμμετοχή σας σε αυτά αποκτάτε νέα γνώση & αντίληψη, ανάλογα με το θέμα του σεμιναρίου.