Ομαδικές Συναντήσεις

Οι ομαδικές συναντήσεις διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, δίνοντας μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ύπαρξης και της συνύπαρξης. Η διάρκεια συνάδει με το θέμα, ακολουθώντας μία εποικοδομητική συνοχή στη ροή της εμπειρίας.

Ομαδική συνάντηση 04 Νοεμβρίου 2017

full moon 4.11.17