Ομαδικές Συναντήσεις

Οι ομαδικές συναντήσεις διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, δίνοντας  την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ύπαρξης και της συνύπαρξης. Η διάρκεια συνάδει με το θέμα (συνήθως 80-140 λεπτά), ακολουθώντας μία εποικοδομητική συνοχή στη ροή της εμπειρίας.

Οι ομάδες απαρτίζονται από 3+ άτομα και μπορούν να δημιουργηθούν έπειτα από δική σου προτροπή είτε για ένα συγκεκριμένο καθοδηγούμενο διαλογισμό ή δημιουργικό οραματισμό, είτε για μία συγκεκριμένη άσκηση στοχοθεσίας, απελευθέρωσης, υλοποίησης κ.α. ή ακόμα και συνδυασμό των παραπάνω.

Συμμετοχή ανά άτομο 10€ πλέον της αίθουσας και του Φ.Π.Α.

Ενημερώσου για τις προσεχείς δραστηριότητες μέσω facebook εδώ.